به گزارش ترجمان صبح، یونس فاتح، روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینکه اکنونی دیگر زمان برخورد سنتی با پسماند نیست، افزود: با استفاده از ظرفیت های این شرکت ها تحول عظیمی در این حوزه روی می دهد.

وی با دعوت از استارت آپ ها و شرکت‌های دانش بنیان برای همکاری با این سازمان، اظهار داشت: این سازمان آماده است با شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپ هایی که در حوزه مدیریت پسماند فعالیت می کنند و طرح و برنامه دارند، همکاری کند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند گفت: برای پیشبرد اهداف سازمان مدیریت پسماند، کاهش آزمون و خطا و استفاده علمی از ظرفیت ها و یافته های شرکت‌های دانش بنیان از تمامی این شرکت‌ها که در حوزه مدیریت پسماند طرح دارند، دعوت به همکاری می شود.

فاتح، ادامه داد: تمامی استارت آپ ها، ایده‌های تجاری سازی شده خود را به صورت مقدماتی ارایه کنند تا ضمن بررسی نحوه عملیاتی کردن نسبت به فراخوان سرمایه گذاری اقدام شود.