به گزارش ترجمان صبح، موسی خلیل اللهی روز پنجشنبه در نشستی با اعضای اتاق اصناف تبریز، ایجاد شوراهای حل اختلاف تخصصی را بر همین اساس ارزیابی و اضافه کرد: یکی از راهبردهای مهم و محوری قوه قضائیه در خصوص تشکیل شوراهای حل اختلاف، مداخله دادن مردم در حل مسایل و مشکلات بدون مراجعه به دستگاه قضایی است که این راهبرد باید به صورت جدی پیگیری شود.

وی اظهار داشت: برای حل پرونده های مختلف قضائی که در ارتباط با اصناف گوناگون تشکیل شده است، باید از ظرفیت خود اصناف استفاده شود.

خلیل اللهی با بیان اینکه در راستای بهره مندی از ظرفیت مردمی برای حل مشکلات قضایی، تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی در اولویت است، افزود: برای حل پرونده ای که در خصوص اصناف تشکیل شده باید از ظرفیت خود اصناف استفاده شود.

وی تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی اصناف در تبریز را ضروری خواند و گفت: فلسفه وجودی شوراهای حل اختلاف تخصصی، دخالت نکردن مستقیم در پرونده های مردم، کاهش مراجعات به دستگاه قضایی و بهره مندی از ظرفیت خود مردم برای حل مشکلات مردم است.

خلیل اللهی با بیان اینکه اصناف تبریز در انجام امور خیر و نیکوکارانه همیشه پیشقدم بوده اند، افزود: بازاریان تبریز در راستای انجام امور خیر به خصوص در حوزه آزادسازی زندانیان جرام غیرعمد و مالی همیشه در کنار دادگستری و ستاد دیه استان بوده اند و این روند باید همچنان با قدرت بیشتر تداوم یابد.