به گزارش ترجمان صبح، داود غنی پور روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران  افزود: طرح سرشماری زمستانی جمعیت حیات وحش آذربایجان شرقی با هدف بررسی وضعیت و روند تغییرات جمعیتی حیات وحش و ارزیابی کیفیت زیستگاه های استان انجام می شود.

وی با بیان اینکه سرشماری  و پایش زیستگاه‌های حیات وحش استان از ۲۱ آذرماه به مدت یک ماه انجام می شود، افزود: تعداد ۹۰ اکیپ عملیاتی، هر کدام شامل یک کارشناس و ۲ نفر محیط ‌بان در مناطق مختلف تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان مانند پارک ملی و منطقه حفاظت شده ارسباران، پارک ملی کنتال، مناطق حفاظت شده سهند،کاغذ کنان، پناهگاه حیات وحش کیامکی و مناطق شکار ممنوع سهند، چاراویماق و سایر مناطق، نسبت به سرشماری گونه‌های هدف و سایر پستانداران بزرگ جثه از جمله خرس، گرگ، روباه، گربه وحشی، شغال، خرگوش، مورد مشاهده اقدام می کنند.

معاون محیط طبیعی حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی روش سرشماری را پیمایش و مشاهده مستقیم با استفاده از دستگاه GPS در مسیرهای تثبیت شده عنوان کرد و گفت: آمار هر مسیر با آمار مسیر سال های قبل مقایسه شده و علل و عوامل تغییرات جمعیتی در هر مسیر مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به ضرورت سرشماری حیات وحش برای تحلیل‌های کیفی وکمی از وضعیت زیستگاه های آذربایجان شرقی گفت: مقایسه میانگین جمعیت حیات وحش هدف در دوره‌های بلند مدت و کوتاه مدت کارشناسان محیط زیست را از چالش ها و ظرفیت های زیستگاه های حیات وحش آگاه می‌کند.