به گزارش ترجمان صبح، علی صفایی فرد در گفت و گو با خبرنگاران افزود: از این تعداد ۵۰۶ نفر مرد و ۱۳۳ نفر زن بودند که هرکدام به ترتیب ۱۰ و  ۸۵ درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: همچنین ۱۰نفر از این آمار درخارج از استان، ۲۲ نفر در حوادث غیر ترافیکی (موارد غیرترافیکی) و ۱۲ نفر نیز به فاصله بیش از یک ماه از تاریخ تصادف جان باختند.

صفائی فرد اظهار کرد: بیشترین تلفات حوادث رانندگی در طی این مدت به ترتیب با ۴۵۱ فوتی در جاده های برون شهری و روستایی، ۱۵۸ نفر در مسیرهای درون شهری، ۱۰ نفر در جاده های خارج از استان و ۲۰ نفر نامعلوم و سایر راه ها گزارش شده است.

وی گفت: در آبان ماه امسال ۸۳ نفر بر اثر حوادث رانندگی در آذربایجان شرقی جان خود را از دست دادند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۶ درصد افزایش داشته و ۶۴ نفر از آنان مرد و ۱۹ نفر زن بودند.

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی افزود: در هشت ماه امسال تعداد مصدومان حوادث رانندگی مراجعه کننده به ادارات پزشکی قانونی استان ۱۱ هزار و ۲۲۲ نفر بوده که از این تعداد ۸ هزار و ۳۵۶ نفر مرد و ۲ هزار و ۸۶۶ نفر زن بودند.

وی اضافه کرد:  این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که تعداد مصدومین حوادث ترافیکی ۱۰ هزار و ۲۵۷ نفر گزارش شده بود، حدود ۹ درصد افزایش داشته است.

صفایی فرد خاطرنشان کرد: تنها ماه گذشته یک هزار و ۴۰۰ نفر در اثر حوادث رانندگی مصدوم و به ادارات پزشکی قانونی مراجعه کردند که در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته که یک هزار و ۹۴ نفر بود، حدود ۹ درصد افزایش نشان می دهد.