به گزارش ترجمان صبح، یوسف غفارزاده اظهار کرد: از ابتدای سال آبی جاری، یعنی از اول مهر ماه امسال تاکنون ۲۶ میلیون مترمکعب آب وارد سدهای بزرگ آذربایجان شرقی شده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۴۷ میلیون مترمکعب بود.

وی افزود: با وجود کاهش ۴۴ درصدی آب‌های ورودی به سدها در سال آبی جاری، به دلیل مصرف بهینه آب و با برنامه ریزی های انجام گرفته، درحال حاضر مجموع ذخایر آبی در مخازن سدهای بزرگ استان تنها ۳۸ درصد کمتر از سال قبل می‌باشد.

وی تشریح کرد: روان آب‌های ورودی بیشتر سدهای آذربایجان شرقی در سال جاری نسبت به سال قبل کاهش داشته و سدهای آیدوغموش میانه با ۹۱ درصد، نهند تبریز با ۶۵ درصد، سهند هشترود با ۴۷ درصد و ستارخان اهر با ۳۳ درصد، بیشترین میزان کاهش ورودی آب را داشته‌اند.

غفارزاده ادامه داد: اکنون تنها ۲۸ درصد مخازن سدهای بزرگ آذربایجان شرقی پر شده و ۷۲ درصد از ظرفیت آنها خالی است؛ سدهای کوتاه در حال آبگیری آذربایجان شرقی نیز که تعدادشان به ۵۸ مورد می‌رسد، در جای جای سطح استان پراکنده هستند و بیشتر برای بهبود معیشت روستاییان ساخته شده‌اند.

وی یادآوری کرد: در حال حاضر تنها حدود ۱۰ درصد ظرفیت مخازن سدهای کوچک استان آب دارد.