به گزارش ترجمان صبح، شهردام دبیری طی نامه ای نوشت: بند ۵ ماده ۷۸ قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران سازمان برنامه و بودجه کشور را موظف نموده است یک نسخه از پیش نویس لوایط برنامه های توسعه و بودجه عمومی کشور و استان هارا پس از تهیه در اختیار شورای عالی استان ها قرار دهد.

وی در این نامه با تاکید بر اینکه، شورای عالی استان ها پیشنهاد های اصلاحی خود را در مورد برنامه و بودجه مذکور به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام خواهد کرد تصریح کرد: در صورتیکه این امر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صورت نگرفته است و ظاهرا بودجه ای هم برای شورای عالی استان ها در نظر گرفته نشده است.

رییس شورای اسلامی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: به نظر اینجانب موضع گیری سریع منتخبین شورای عالی استان ها مبنی بر اجرای این قوانین توسط سازمان برنامه و بودجه کاملا ضروری به نظر می رسد.

دبیری در پایان این نامه آورده است: لذا خواهشمندم متن حقوقی از طرف منتخبین و همچنین مسئولین فعلی شورای عالی استان ها تهیه شده و به سازمان برنامه و بودجه کشور منعکس شود و در صورت لزوم موضوع رسانه ای هم شود تا پس از بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ توسط گروه کارشناسی، پیشنهاد اصلاحی به خصوص در ارتباط بودجه شوراها تهیه و به سازمان برنامه و بودجه منعکس شود و بعد از رایزنی های مورد لزوم با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به تصویب مجلس برسد.