به گزارش ترجمان صبح، دکتر فرزاد رحمانی  با اشاره به اینکه در این مدت کارشناسان اورژانس مرگ ۱۹۹ نفر را به دلیل شدت جراحت وارده در سوانح رانندگی تایید کردند، اظهار داشت: از این تعداد ۵۹  نفر در تبریز و ۱۴۰ نفر نیز در سایر شهرستان ها جان خود را از دست دادند.

وی ادامه داد: در این مدت کارشناسان اورژانس به یک هزارو ۹۴۹ نفر از مصدومان حوادث رانندگی امداد رسانی و در محل تصادف درمان سرپایی انجام دادند که از این تعداد ۹۶۰ نفر در تبریز و بقیه در سایر شهرستان ها امداد رسانی شدند.

رحمانی گفت: کارشناسان این مرکز همچنین ۱۴ هزار و ۳۰۳ نفر از مصدومان حوادث رانندگی را به بیمارستان منتقل کردند که این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۱۲ هزار و ۳۴ نفر بوده است.