به گزارش ترجمان صبح، رحیم مهردادی روز شنبه در گفت و گویی اظهار کرد: مهلت تعیین جایگزین مرتعدار متوفی بر اساس بند ۴۸ فصل دوم ابلاغی اصلاحیه شیوه نامه فنی و اجرائی بهره برداری از مراتع کشور تا پایان یازدهم مرداد ماه سال آینده اعلام شده است.

 وی افزود: بر این اساس چناچه دارنده پروانه چرای دام فوت کند، ظرف مدت ۲ سال از زمان فوت، همسر و فرزندان متوفی که ساکن محل یا عضو نظام عشایری یا به صورت مستمر به حرفه دامداری مشغول باشند، مکلفند صرفاً یک نفر از بین خود انتخاب کنند تا پروانه مرتع داری به وی انتقال یابد.

وی ادامه داد: چنانچه همسر و فرزندان مرتعدار متوفی تا تاریخ ابلاغ این شیوه نامه نسبت به اجرای این بند اقدام نکرده اند، اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مکلف است در صورت عدم احراز سایر شرایط ابطال مجوز مرتعدار متوفی ظرف مدت ۲ سال پس از ابلاغ این شیوه نامه نسبت به اجرای قطعی این بند اقدام کند.

مهردادی خاطرنشان کرد: چون تاریخ ابلاغ شیوه نامه یازدهم مرداد سال ۱۳۹۹ بوده است بر این اساس تا پایان یازدهم مرداد سال آینده این فرصت به اتمام می رسد و پس از این تاریخ، همه مجوزهای مرتعداران متوفی باطل می شود، بر این اساس باید همسر و فرزندان نسبت به انتقال مجوز اقدام کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان‌شرقی همچنین با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های مرتع‌داری، گفت: طرح‌های مرتع‌داری از جمله ابزارهای مدیریتی برای افزایش کیفیت مراتع به ویژه در مناطقی که فشار چرا بر مراتع زیاد است، محسوب می شود.

مهردادی با تاکید بر لزوم اقتصادی کردن طرح‌های مرتعداری، ادامه داد: مراتع، علاوه بر ارزش‌های زیست محیطی از ارزش‌های اقتصادی بالایی برخوردار بوده و بستر مناسب برای تولید محسوب می‌شوند که برای تحقق این مهم باید طرح‌های مرتع داری در قالب طرح‌های تلفیقی و کشت گیاهان دارویی سازگار با اکوسیستم منطقه تهیه و اجرا شود.

وی با اشاره به اینکه تهیه و اجرای طرح‌های مرتع داری از برنامه‌های مهم و شاخص پیش روی مجموعه منابع طبیعی است، یادآوری کرد: با اجرای طرح های مرتع داری تلفیقی و چند منظوره علاوه بر کاهش فشار دام بر مراتع به اقتصاد خانوارهای روستایی نیز کمک می شود.