به گزارش ترجمان صبح، علی باغبان در جلسه صبح امروز شورای شهر تبریز با بیان اینکه گزارش حسابرسی سال‌های ۹۷ و ۹۸ امروز بررسی می‌شود گفت: ما هرچقدر تلاش کنیم که این حسابرسی‌ها زود انجام بگیرد و سرعت کار حسابرسی بیشتر باشد، به سال جاری خواهیم رسید.

او افزود: ما حسابرس سال آینده را نیز تعیین کردیم که اگر به موقع انجام گیرد، می‌تواند موثر باشد و نظارت بیشتری می‌توان انجام داد.

باغبان در ادامه با اشاره به قرارداد شهرداری و آکیا گفت: آنها در آن زمان حتی یک اتوبوس هم نساخته بودند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تبریزگفت: امروز اگر می‌خواهیم قرارداد خرید اتوبوس ببندیم باید با شرکت اهلیت دار قرارداد ببندیم.

باغبان اظهار داشت: نتیجه حسابرسی شرکت اتوبوسرانی زنگ خطر ورشکستگی این مجموعه با اهمیت را به صدا درآورده است.

او ادامه داد: این یعنی ضرر مجموعه بسیار بالا رفته و اگر شرکت در سال‌های آینده بخواهد درخواست وام هم بکند با آن موافقت نخواهد شد.