به گزارش ترجمان صبح، بهمن نقی پور اظهار داشت: وضعیت کرونایی این استان هم اکنون نسبتا” قابل قبول، اما شکننده است و مردم باید همچنان پروتکل های بهداشتی را به دقت رعایت کنند.

وی افزود: با توجه به وضعیت شکننده کرونایی در آذربایجان شرقی، اگر به موقع  و اصولی اقدامات لازم در خصوص جلوگیری از انتشار سویه امیکرون از سوی مسئولین و مردم به صورت جدی پیگیری نشود، آذربایجان شرقی نیز در کوتاه مدت به خطر خواهد افتاد.

نقی پور ضمن توصیه و تاکید به انجام تکمیل واکسیناسیون توسط مردم، یادآور شد: استفاده از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و اجتناب از حضور در مراکز پرجمعیت و پرتردد به علت انتشار خیلی سریع این سویه و به جهت احترام به همنوع و حفظ کرامت انسانی بسیار ضروری بوده و باید با انجام واکسیناسیون دوز سوم احتمال ابتلا به امیکرون را کاهش دهیم.

وی از افرادی که احتمالا” تاکنون دُز اول یا دُز دوم واکسن کرونا را نزده اند، درخواست کرد تا حتما” جهت انجام و تکمیل واکسیناسیون به مراکز نجمیعی واکسیناسیون مراجعه کنند.

وی گفت: تمامی افراد بالای ۱۸ سال و نیز کسانی که از تزریق واکسن اسپوتنیک و استرازنیکای آنان مدت ۶ ماه و افرادی که از تزریق واکسن سینوفارم و برکت آنان مدت سه ماه سپری شده است، از امروز می توانند برای دریافت دز سوم واکسن به مراکز بهداشتی مراجعه کنند.

نقی پور با بیان اینکه پیشگیری بهتر از درمان است، ادامه داد: کارکنان درمان و شبکه های بهداشت آذربایجان شرقی در تمامی شهرستان ها برای انجام واکسیناسیون در خدمت مردم عزیز می باشند و امیدواریم با همکاری مردم و پوشش کافی واکسیناسیون و رعایت پروتکل های بهداشتی از گسترش ویروس در استان و کشور جلوگیری شود.