به گزارش ترجمان صبح، علی تبریزی روز سه شنبه در گفت و گویی از کشاورزان خواست تا هر چه سریع‌تر در مدت زمان باقی مانده با مراجعه به شعب و نمایندگی‌های بیمه‌ای نسبت به بیمه کردن محصولات خود اقدام کنند.

وی با بیان اینکه کشاورزان لازم است به منظور استفاده از مزایای بیمه به عنوان یک چتر حمایتی نسبت به بیمه محصولات کشاورزی اقدام کنند، گفت: خطرپذیری فعالیت در بخش کشاورزی به علت وابستگی زیاد آن به شرایط جوی، همواره مقوله پوشش بیمه محصولات کشاورزی در منطقه را با اهمیت کرده است.

وی با بیان اینکه صندوق بیمه محصولات کشاورزی تا سه برابر حق بیمه پرداختی کشاورزان غرامت پرداخت می کند، اظهار امیدواری کرد تا پایان مدت زمان مقرر عملیات بیمه گری، سطوح بیمه محصولات کشاورزی با مشارکت و افزایش آگاهی بهره برداران بخش کشاورزی افزایش یابد.

 در سال زراعی گذشته قریب به ۵۴ هزار خسارت دیده از صندوق بیمه غرامت دریافت کردند.