ترجمان صبح/ مهرداد خوشکار مقدم؛ دلیل حادثه شب یلدای خیابان عباسی تبریز، انفجار گاز یا مواد صنعتی اشتعال زا (کارپت) در مغازه صافکاری طبقه همکف این ساختمان اعلام شده که طی آن ۵ نفر از شهروندان کشته و ۱۵ تن دیگر زخمی شدند.

سال ۹۵ بود که هیات وزیران در اجرای بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری های کشور، آیین نامه اجرایی ساماندهی مشاغل و انتقال اصناف مزاحم را تصویب و برای اجرا به شهرداری های سراسر کشور ابلاغ کرد.

در این آیین نامه ۲۵ صنف به دلیل مسایلی چون آلودگی های زیست محیطی، آلودگی صوتی، مزاحمت زیاد، شرایط نا امین و …. به طور کاملا شفاف مشخص و نسبت به انتقال آنان به خارج از شهر الزام شده است. یکی از تاکیدات این لیست لزوم انتقال فوری مشاغلی است که با مواد شیمیایی، مواد قابل اشتعال و قابل انفجار سر و کار دارند.

در ماده ۳ این آیین نامه آمده است: مجموعه مشاغل و صنوفی که به دلیل آلودگی، مزاحمت زیاد و شرایط ناایمن نمی توانند در محدوده شهر فعالیت کنند و مشمول تعطیلی و انتقال قطعی به خارج از شهر هستند تعیین می شود…

به اعتقاد کارشناسان، اجرای این آیین نامه برای ارتقای ایمنی، رفع برخی آلودگی ها و برقراری آرامش روانی در محیط شهری می تواند مفید و قابل توجه باشد اما عدم توجه دستگاه های مسئول مشخص شده در این قانون به اجرای آن باعث بروز حوادثی از این قبیل است.

در ماده ۶ این آیین نامه آمده است: ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﻣﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ، ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ، ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ، ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﻲ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ، ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﮐﺸﻮﺭ (ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱﻫﺎﻱ ﻭ ﺩﻫﻴﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﮐﺸﻮﺭ) ﺍﺳﺖ. ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﻣﻌﺎﻭﻧﻴﻦ ﺍﻣﻮﺭ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻱﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

به نظر می رسد برای جلوگیری از تکرار این حوادث و تحمیل هزینه های جانی و مالی بسیار، وقت آن رسیده که مدیریت استان با هماهنگی دستگاه های ذیربط باید نسبت به شناسایی و انتقال مشاغل مزاحم به ویژه ناایمن به خارج از محدوده شهری اقدام نموده یا حداقل نسبت به ممنوعیت فعالیت صنوف یاد شده در مجاورت واحدهای مسکونی همت گمارد.