به گزارش ترجمان صبح، جعفر پاشایی در جلسه ستاد امتحانات استان آذربایجان شرقی اظهار داشت: امتحانات به عنوان ماحصل مأموریت دستگاه تعلیم و تربیت حائز اهمیت است و اطلاع رسانی دقیق کم و کیف امتحانات به منظور رفع شبهات و پیشگیری از حواشی مد نظر باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به اینکه امتحانات دی از ۲ دی تا ۲۷ همزمان با سراسر کشور برگزار می‌شود، افزود: امتحانات دی ماه عمدتاً شامل دروس واحد مانده شهریور ماه است.

پاشایی با تاکید بر اینکه رعایت پروتکل‌های بهداشتی و نظارت دقیق در این بخش با توجه به شرایط کرونایی مد نظر است از حضوری بودن امتحانات نهایی خبر داد.

وی تصریح کرد: امتحانات دوره اول و متوسطه تا بدین لحظه حضوری بوده مگر اینکه تا آغاز و یا حین امتحانات تصمیم جدیدی اتخاذ و ابلاغ شود.