به گزارش ترجمان صبح، رسول جوانعلی آذر در نشست با اصحاب رسانه افزود: امروز جوامع بشری وضعیتی مشابه دوران پس از یک جنگ سخت را تجربه می کنند که بازسازی روحی و روانی همراه با بازسازی حوزه اقتصاد ناشی از آسیب های بحران کرونا باید در اولویت باشد.

وی از طراحی برنامه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و ورزشی با شعار باهم بودن توسط شهرداری تبریز خبر داد و تصریح کرد: باید در تمام برنامه های یاد شده مردم را به عرصه کشاند تا شادی و نشاط در بطن جامعه گسترانده شود.

جوانعلی آذر نقش رسانه ها در تعدیل فضای روانی را موثر خواند و افزود: در این وضعیت، لازم است اولویت را از اخبار تلخ و حوادث و مرگ و میر … به رویدادهای امیدبخش و شاد سوق داد.

مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز با اشاره به فشارهای ناشی از قرنطینه، محدودیت کسب و کار و نیز مرگ و میر گسترده ناشی از شیوع کرونا در دو سال گذشته اظهار داشت: انباشت درد و آلام ناشی از فقدان عزیزان و نزدیکان نزد مردم مشکلات روحی و روانی بسیاری پدید خواهد آورد.

وی نقش اهالی فرهنگ و هنر را در این وضعیت قابل توجه خواند و گفت: باید به عنوان سربازان جبهه فرهنگ و هنر نسبت به بازسازی فضای جامعه و بازگشت شور و نشاط نزد مردم نقش آفرینی نماییم.