به گزار ترجمان صبح، بهرام عین‌اللهی از صبح امروز طی مرحله از چند مرکز ترزیق واکسن کرونا در سطح شهر تهران بازدید به عمل آورد افزود: روند تزریق واکسن مراکز واکسیناسیون در تهران مطلوب و خوب است.

وی در ادامه بیان کرد: در مراکز تزریق واکسیناسیون همه نوع واکسن موجود است از مردم خواست هرچه زودتر دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کنند تا این وضع مطلوب، پایدار بماند.