به گزارش ترجمان صبح، محمد امیدفر با بیان اینکه بررسی آخرین اطلاعات و نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده‌ جوی نسبتا پایدار و پایدار تا آخر هفته در استان است، افزود: این وضعیت به ویژه از روز سه شنبه تا جمعه موجب کاهش کیفیت هوا به ویژه در شهرهای پرجمعیت و صنعتی آذربایجان شرقی می شود.

وی با بیان اینکه بارش های روزهای اخیر موجب کاهش آلاینده های جوی شده و کیفیت هوای استان تا روز سه شنبه سالم خواهد ماند، اظهار کرد: اواخر هفته با توجه به کاهش کیفیت هوا شرایط ناسالمی برای تمام گروه های سنی در این شهرها پیش بینی می شود.

رییس گروه پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی توصیه کرد تمامی گروه های سنی در روزهای اخر هفته از تردد غیرضروری در سطح شهر به ویژه مناطق آلوده خودداری و از فعالیت فیزیکی و ورزشی در فضای باز در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان خودداری کنند.

امیدفر، با بیان اینکه در این روزها در برخی ساعات مه رقیق یا غبار محلی روی می دهد، ادامه داد: در طول این هفته دمای هوای استان نیز به تدریج افزایش می یابد.

وی با اشاره به بارش های اخیر در سطح استان، یادآوری کرد: در ۲۴ ساعت گذشته در مجموع حدود ۳۷.۲ میلی متر بارش در شهرستان های استان روی داده که بیشترین حجم آن به میزان ۵.۲ میلی متر در تبریز و کمترین میزان آن به میزان پنج درهم میلی متر در چاراویماق گزارش شده است.

امیدفر، افزود: در این مدت بیشترین ارتفاع برف از شهرستان اهر به میزان هشت سانتی متر گزارش شده است.