به گزارش ترجمان صبح، پرویز کوزه گر شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: صدور سند رسمی شرایطی دارد که طی آن باید مشخصات خریدار، فروشنده و ثمن معامله در آن قید گردد اما برگ سبز فاقد این شرایط بوده و طبق قانون به هیچ عنوان نمی تواند جایگزین سند رسمی شود.
وی با اشاره به ادعای برخی محافل که به دروغ، دفاتر ثبت اسناد را به دریافت مبالغ اضافی متهم می کنند تصریح کرد: مدافعان سندیت برگ سبز راهور باید در خصوص درآمدهای شرکت منحل شده متقاضی صدور برگ سبز شفاف سازی نمایند.
نایب رئیس کانون سردفتران آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد که شرکت پیمانکار تعویض پلاک وابسته به بنیاد ناجا منحل شده و طبق قانون باید در مرحله تسویه باشد!
کوزه گر تاکید کرد: اینکه مهمترین دلیل عدم التزام به تنظیم سند در دفاتر ثبت را کاهش هزینه های زائد مردم عنوان می کنند یک دروغ آشکار و فریب مردم است چراکه همان هزینه ها از اواسط دیماه توسط راهور دریافت خواهد شد.
وی مشکلات پیش آمده را ناشی از اختلاط تعویض پلاک و تنظیم سند دانست و گفت: با توجه به الزام خریدار و فروشنده به ارائه اسناد شفاف و شواهد لازم برای تنظیم سند، مخالفان سند رسمی در واقع مخالف شفافیت هستند.