به گزارش ترجمان صبح، عابدین خرم شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دولت سیزدهم با تابلو و استراتژِی اصلی کارآمدی، پاک‌دستی، مردم داری، فساد ستیزی روی کار آمده والبته شاه بیت و سیاست اصلی داشتن “پیوست عدالت” برای تمام امور است.

خرم گفت: ثبات اقتصادی، رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال مناسب، ارتقاء بهره وری و جذب سرمایه و ایجاد دیپلماسی منطقه ای مرزی با استفاده از پتانسیل های کشورهای همسایه جزو اولویت های اساسی دولت است.

وی با بیان اینکه اعتماد متقابل موجب همکاری تنگاتنگ دولت و ملت خواهد بود، گفت: متقاعدسازی مردم برای همراهی با تصمیمات اجرایی در گفتگو با ملت حل حاصل می‌شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه تل مشکلات روی هم متراکم شده ولی نمی توان آن را بهانه کم‌کاری قرار داد، افزود: نابسامانی جدی در زیرساخت های اقتصادی، اشتغال، رشد اقتصادی وجود دارد ولی اراده اساسی برای رفع مشکلات و تغییر ریل وجود دارد.

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: برخی مسائل ملی هستند ولی بخش عمده ای از مشکلات منطقه ای است، از همین روی دولت برای استانداران اختیاراتی تعریف کرده است.

وی با بیان اینکه باید برای جذب سرمایه گذار برنامه عملیاتی داشته باشیم، گفت: یکی از ابرپروژه های کشور پروژه انتقال اب از خزر به فلات مرکزی کشور است که توسط سرمایه گذاری آذربایجان انجام می شود ولی ما برای پروژه انتقال آب از ارس به تبریز لنگ سرمایه گذار هستیم..

خرم ادامه داد: اگر برای جذب سرمایه برنامه ای نداشته باشیم نمی توانیم صحبت از توسعه استان داشته باشیم.

استاندار گفت: قوانین ما فقط جنبه سلبی ندارند، بخشی جنیه ایجابی دارند، در استان ما بیشتر جنبه سلبی اجرا می شود و نتیجه آن خروج سرمایه است؛ ما باید منت سرمایه گذار را بکشیم نه که با قوانین دست و پاگیر سرمایه گذار را فراری دهیم.

وی ادامه داد: در نقشه راه تیم اجرایی استان این سه هدف دنبال می‌شود، امید در سرمایه گذار ایجاد شود، موانع سرمایه گذاری رفع شود و استان به طور تخصصی و علمی و کافی معرفی شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه همدلی و وحدت اجرایی لازم است، گفت: در این صورت رشد ۸ درصدی سالانه را تضمین کنیم .

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات آبی کشور گفت: بحث تنش آبی را باید جدی بگیریم و برای رفع این مشکل تلاش کنیم، اگر جدی نگیریم علاوه بر مصرف خانگی، بخش صنعت نیز دچار مشکل خواهد بود.

خرم اضافه کرد: یکی از اولویت های اصلی تیم اجرایی استان در حوزه دانش بنیان ایجاد کارخانه نوآوری در استان است. اگر این مسئله عملیاتی شود شرکت های دانش بنیان پربازده می شوند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به لزوم حمایت از رسانه های استان گفت: از انتقاد سازنده و منصفانه حمایت می کنیم.

وی همچنین در خصوص آلودگی هوای این روزهای تبریز گفت: بخشی از مشکلات در کوتاه مدت و یک سری مسائل در بلند مدت حل خواهد شد ، تلاش می کنیم تا حد امکان آلودگی را کاهش دهیم.