به گزارش ترجمان صبح، مسعود پزشکیان ضمن انتقاد از نحوه برخورد با نماد ورزش آذربایجان گفت: خیلی ها در مواقع خاص با این تیم عکس یادگاری گرفته‌اند اما به وقت نیاز همانند بچه سر راهی با آن رفتار می‌کنند!

او با بیان اینکه تمام ورزش به ویژه فوتبال ایران با مشکلات ساختاری، مدیریتی و اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند ادامه داد: با اینحال وضعیت تراکتور بیش از آنکه اقتصادی باشد، ناشی از عدم نظارت و ضعف مدیریتی است.

مسعود پزشکیان با اشاره به چندین مرحله رایزنی برای کمک های مالی به تراکتور در سالیان گذشته گفت: قرار بود با انتقال این باشگاه به بخش خصوصی، مشکلات مالی حل شود وگرنه اگر قرار بر تداوم این روند بود که نیازی به واگذاری دیده نمی‌شد!

نایب رییس سابق مجلس هشدار داد: به نظر می‌رسد عده ای تراکتور را گروگان گرفته و از آن به عنوان ابزار فشار برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه تراکتور علاوه بر ورزش، به یک سمبل اجتماعی و فرهنگی در بین مردم آذربایجان بدل شده نسبت به تداوم هرج و مرج در این مجموعه و تبعات بعدی آن هشدار داد.

وی بازی با اعتبار تراکتور را توهین به شعور میلیون ها طرفدار این باشگاه خواند و تصریح کرد: باید تا قبل از سقوط این تیم، شوک مثبتی به تیم وارد کرد.