به گزارش ترجمان صبح، سردار اصغر عباسقلی زاده در مراسم نمادین تحویل یک باب مسکن مددجویی در شهرستان آذرشهر، افزود: به منظور اجرای وظایف محوله به بسیج سازندگی در خصوص محرومیت زدایی تعداد ۲ هزار و ۷۷۱ گروه جهادی در استان سازماندهی شده اند.

وی بیان کرد: این گروه ها هم اکنون مجری تعداد یکهزار و ۵۲۱ طرح عمرانی در مناطق مختلف استان به خصوص مناطق محروم هستند.

وی ادامه داد:  گروه های جهادی بسیج آذربایجان شرقی اقدامات موثری برای ساخت ۲۰۰ خانه محروم شروع کرده اند که گام موثری برای خانه دار کردن اقشار مستضعف محسوب می شود.

عباسقلی زاده ضمن قدردانی از تلاشگران گروه‌های جهادی بسیج در عرصه محرومیت زدایی، یکی از مولفه های اصلی و مهم بسیج را حدمت بی منت به اقشار مختلف جامعه به ویژه قشر نیازمند جامعه دانست.

در استان بیش از چهار میلیون نفری آذربایجان شرقی بیش از ۷۵ هزار خانوار زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی بوده و ۷۵ هزار نفر نیز مستمری بگیر و دریافت کننده کمک هزینه معیشت از اداره بهزیستی استان هستند.