به گزارش ترجمان صبح، این لایحه با قید یک فوریت در جلسه این هفته شورای اسلامی شهر تبریز توسط شهرداری تقدیم شورا می‌شود.

از عمده تکالیف این قرارگاه می‌توان به رصد، پایش و ارزیابی آخرین وضعیت بافت‌های ناکارآمد از حیث شهرسازی، عمران، خدمات شهری و …، بررسی و ارزیابی برنامه‌ها، اقدامات و تدابیر جاری شهرداری تبریز مرتبط با بافت‌های ناکارآمد، طراحی و هدایت برنامه‌های ویژه برای اقدامات عملیاتی در بافت‌های ناکارآمد با زمان‌بندی مشخص، ارتباط با سطوح ملی تصمیم‌گیری و تلاش برای جذب اعتبارات ملی از طریق دولت و مجلس اشاره کرد.

هم‌چنین ضوابط نوسازی و احداث ساختمان در بافت‌های ناکارآمد شهری در این لایحه شهرداری تبریز مشخص شده است.

بافت‌های ناکارآمد یکی از معضلات شهری در شهرهای بزرگ و مهاجر پذیر بوده که از دهه‌های پیش به واسطه فقر و بیکاری، نبود امکانات اولیه همچون آب و برق و نداشتن مهارت در روستاها و هم‌چنین فقر مالی در داخل شهرها، ارزانی زمین در اطراف شهر توسط قشر کم درآمد صورت گرفته است.