به گزارش ترجمان صبح، در متن حکم ابلاغ شده از سوی وزیر جهاد کشاورزی خطاب به اکبر فتحی آمده است:

با توجه به سوابق و تجارب جنابعالی ، به موجب این حکم در سمت رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی ابقاء می‌شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و همکاری نیروهای متخصص و متعهد آن سازمان و اعمال نظارت مستمر بر اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت در استان، در نیل به اهداف بخش کشاورزی گام‌های موثر بردارید.

توفیق شما را از درگاه خداوند منان خواهانم.