به گزارش ترجمان صبح، احمد حمزه زاده روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به پرونده‌های درخواستی ایجاد دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، در مدت مذکور، برای ۶ پرونده مجوز بند ب و برای هفت دفتر خدمات مسافرتی مجوز فعالیت فضای مجازی صادر و مجوز یک دفتر نیز لغو شده است.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه فعالیت تمام واحدهای گردشگری در راستای ارائه خدمات کامل و جامع به متقاضیان است، بر این اساس رسیدگی به مسائل و شکایات از مهم ترین برنامه‌های این اداره‌ کل است که در این راستا به ۲۱ شکایت مکتوب رسیدگی و در ۹ ماه گذشته ۱۷ مورد تذکر و اخطار کتبی صادر شده است.