به گزارش ترجمان صبح، ابقای مدیران دولت قبل نیز از جمله انتقادات مطروحه به استانداری آذربایجان شرقی است که درمقام دفاع از انتصاب خود دلایل ابقای مدیر را بیان نکرده است حال آنکه منتقدان از عملکرد ضعیف ایشان سخت گله مندند.

بلاتکلیفی مدیران دولت قبل روند خدمات و پاسخگویی را کم رمق کرده و نارضایتی عمومی را افزایش خواهد داد و شعار دولت مردمی را به ضد خود تبدیل خواهد کرد.

همچنین بلاتکلیفی گزینه های موجود برای تصدی مدیریت نهادها و ارگان های مختلف نیز منجر به افزایش لابیگری و بدهکار شدن گزینه های مطرح برای تصدی مدیریت خواهد شد. لذا انتظار می رود کمیته موسوم به کمیته انتصابات که از قضا دبیر آن کمیته با توجه به غیر بومی بودنش شناخت جامعی از جریانات سیاسی و شخصیت های استانی ندارد در تسریع روند انتصابات و انتخاب مدیران اهتمام ورزند.