به گزارش ترجمان صبح، معرفی،بررسی و تحلیل بیمارستان های خاص،اتاق عملهای خاص با تجهیزات مدرن، طراحی اتاقهای عمل،نورپردازی هوشمند و انسان محور در مراکز درمانی، اهمیت بهینه سازی سیستم های تهویه مطبوع ، بیمارستان سبز و معرفی مدرن ترین کلینیک های دنیا از جمله مطالب منتشر شده در این مجلد است.

گفتگو با مهندسان بیمارستان سازمعرفی شرکتها، طراحان مشاور، تولیدکنندگان تجهیزات و صنایع صنعت بیمارستانی،نقد و بررسی بیمارستان های ساخته شده در ایران، نیازهای ضرروری صنعت درمان و معرفی برندهای مرتبط با صنعت بیمارستان سازی از دیگر مطالب منتشر شده در این فصلنامه است که درصدد است، تصویر روشنی از وضعیت حال و اینده صنعت بیمارستان سازی در کشور ارایه دهد.

نشریه کتاب بیمارستان تحت برند مجلات ایرانا در ۲۵۰ صفحه گلاسه نفیس در سه هزار نسخه به صاحب امتیازی رضا وثوقی و مدیرمسولی جلال امیری شکیبا منتشر و وارد بازار توزیع شده است.