علی مبارکی در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: تلاش خود را می کنم که در تیم جدیدم موفق ظاهر شده و در ترکیب تیم قرار گیرم و با درخشش در میدان فوتبال آمادگی کامل را دارم.

مبارکی گفت: آرزوی هر بازیکنی پوشیدن پیراهن تیم ملی است و من هم دوست داریم روزی برسد پیراهن تیم ملی را بر تن کرده و برای کشورم افتخار آفرین باشم.

وی تاکید کرد: قطع به یقین موفقیت با تلاش و نظم بیشتری به دست می آید و من برای طی کردن مراحل موفقیت انگیزه بالایی داشته و مصمم هستم که بتوانم به سقف آرزوهایم دست یابیم