به گزارش ترجمان صبح، در اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و به منظور ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی و تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی، با همکاری بانک مرکزی اطلاعیه ای از سوی سازمان امور مالیاتی کشور منتشر شده است که بر این اساس مودیان محترم مالیاتی  حداکثر تا پایان دی ماه می بایست با مراجعه به درگاه ملی مالیات به نشانی my.tax.gov.ir لیست تمامی پذیرنده های خود را مشاهده و اصلاح نمایند.

گفتنی است پس از این تاریخ کارتخوان های بانکی که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند، غیرفعال خواهند.