به گزارش ترجمان صبح،به نقل از ایرنا، ایوب اسماعیلی روز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبه شورای ترافیک شهرستان اسکو مبنی بر اینکه خدمات دهی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه تا سال ۱۳۹۶ بوده است، افزود: در صورتی که شورای اسلامی و شهرداری سهند اقدام به راه اندازی پایانه مرکزی نکند، هرگونه خدمات دهی از سوی این شرکت متوقف خواهد شد.

وی اظهار داشت: با توجه به بند ۹ مصوبه سال ۱۳۹۵ شورای ترافیک شهرستان اسکو مبنی بر احداث پایانه مرکزی اتوبوسرانی در شهر جدید سهند تا پایان سال ۱۳۹۶ و خدمات دهی به فازهای مختلف این شهر توسط سیستم حمل و نقل عمومی توسط شهرداری سهند، در صورت عدم ایجاد و معرفی پایانه مرکزی تا پایان سالجاری و انجام خدمات حمل و نقل عمومی داخل شهر توسط شهرداری سهند، عملا” خدمات رسانی اتوبوس های شرکت واحد تبریز به این شهر امکانپذیر نخواهد بود.

اسماعیلی ادامه داد: تشکیل و تفکیک سیستم حمل و نقل درون شهری در داخل شهر سهند از خدمات ناوگان اتوبوسرانی تبریز و در کنار آن احداث پایانه اتوبوسرانی برای فراهم کردن انجام خدمات حمل و نقل مسافر بین شهر تبریز- سهند و بالعکس توسط اتوبوس های این شرکت، بر عهده شهرداری سهند است.

وی اضافه کرد: بدیهی است طبق قوانین موضوعه و با توجه به توسعه شهر جدید سهند، شهرداری این شهر موظف به تشکیل سامانه حمل و نقل درون شهری بوده و شرکت واحد تبریز و حومه وظیفه ای در خصوص حمل و نقل عمومی در مسیرهای داخل شهر سهند آن هم با قبول هزینه های بالای تعمیرات و نگهداری ندارد و در صورت عدم اقدام به موقع تا پایان سال ادامه خدمات رسانی به این شهر مقدور نخواهد بود.