به گزارش ترجمان صبح، بابک محبوب علیلو با بیان اینکه بسته‌های حمایتی و کمک به زندانیان در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است، اظهار داشت: میزان کمک‌های مردمی و هدایای اشخاص در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۰ میلیارد و ۶۲۵ میلیون ریال بوده است.

وی افزود: همچنین درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی انجمن حمایت از زندانیان شامل اداره شهرک، پارکینگ، نانوایی و عریضه نویسی، مبلغ ۲۳ میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با سال گذشته ۳۶ درصد افزایش داشته است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی ادامه داد: کمک به خانواده زندانیان شامل سبد غذایی، کمک نقدی، کمک هزینه تحصیلی و بهداشتی، مبلغ ۱۴ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد افزایش داشته و کمک به امور زندان به ویژه مسائل فرهنگی، حدود ۳ میلیارد ریال بوده که ۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی اضافه کرد: بیشترین افزایش کمک‌های انجمن حمایت از زندانیان با ۱۸۵ درصد مربوط به کمک هزینه آزادی، کمک‌های پرداخت نقدی و هزینه‌های بهداشت دهان و دندان است.

علیلو خاطرنشان کرد: انجمن حمایت از زندانیان در مجموع ۳۲ میلیارد و ۲۷۱ میلیون ریال طی سال جاری هزینه کرده است که حاکی از افزایش ۲۱ درصدی نسبت به سال گذشته است.

وی تاکید کرد: انجمن حمایت از زندانیان به منظور کمک به زندانیان و با اهداف متعالی بشردوستانه تأسیس شده و مهمترین وظیفه و رسالت آن کمک به خانواده‌های زندانیان در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی است.