به گزارش ترجمان صبح، یونس فاتح، در جلسه کمیسیون خدمات شهری تبریز با بیان اینکه اجرای این طرح باید به گفتمان عمومی و مطالبه گری تبدیل شود، افزود: سرلوحه ما خدمت به شهر و شهروندان است و در این راستا باید سازمان مدیریت پسماند و معاونت‌های خدمات شهری مناطق دهگانه شهرداری دست به دست هم دهند.

وی با اشاره به اینکه سازمان مدیریت پسماند به دنبال حل چالش های شهر است، اظهار داشت: این مهم با همکاری معاونت های خدمات شهری شهرداری های مناطق دهگانه تبریز عملی می شود.

مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری تبریز گفت: خدمات شهری در خط مقدم جبهه خدمت رسانی به شهروندان بوده و در راستای بهبود این خدمت رسانی ها، این سازمان برای سال آینده در حال تدوین برنامه ای جامع و کامل است.

فاتح، با بیان اینکه جاروب های مکانیزه برای تبریز در آینده نه چندان دور خریداری می شود، یادآوری کرد: از این دستگاه ها برای ارایه خدمات بهتر به شهروندان استفاده خواهد شد.

معاون خدمات شهری شهرداری منطقه چهار تبریز نیز در این نشست گفت: با سیستماتیک کردن خدمات می‌توان هم در رفع آلودگی شهر و هم در خدمت رسانی به شهروندان گام های خوبی برداشت.

دهقان، افزود: اجرای طرح هایی مانند ایجاد ایستگاه‌هایی برای توزین و انتقال پسماند، مشخص کردن ساعتی برای جمع‌آوری شبانه پسماندها و تداوم توزیع کیسه زباله های مخصوص خودرو در بهبود نحوه ارایه خدمات به شهروندان موثر است.

غیور، معاون خدمات شهری شهرداری منطقه سه تبریز نیز گفت: اگر طرح هایی مانند جمع آوری شبانه پسماندهای شهری، افزایش تعداد جاروب های مکانیزه و افزایش ایستگاههای توزین و انتقال پسماند اجرا شود، موضوع صیانت از بیت المال نیز در آن حوزه عملی تر خواهد شد.

معاون خدمات شهری شهرداری منطقه پنج نیز با اشاره به طرح جمع آوری شبانه پسماندهای شهری گفت: برای این کار باید زیرساخت های لازم فراهم شود و به شهروندان اطلاع رسانی شود.

جعفری، افزود: پیشنهاد می شود این طرح در یک ماه ابتدای اجرا، از مجتمع‌های مسکونی آغاز شود و بعد از آمادگی و بسترسازی لازم در کل شهر آن را اجرا کرد.