به گزارش ترجمان صبح، بشیر جعفری روز دوشنبه در نشست تشکل های بخش کشاورزی با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی، با بیان اینکه  کمبود نهاده های دامی بخش کشاورزی را در تنگنا قرار داده است، افزود: هرگاه مشکلی در بازار این محصولات پیش آمده، صندوق جهت تنظیم بازار به قضیه ورود کرده و با صدور مازاد محصولات به کشورهای همسایه قیمت محصولات را تعدیل کرده است.

وی با بیان اینکه در سال های گذشته این امر در ارتباط با توزیع شکر و نهاده های دامی نیز صورت پذیرفته است، ادامه داد: اما در حال حاضر برای ورود به موضوع نهاده های دامی، سرمایه صندوق بسیار اندک بوده و بانک خصوصی این بخش نیز که بانک کشاورزی می باشد، توان همراهی و یاری صندوق در این زمینه را ندارد.

وی اضافه کرد: با وجود اینکه مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی در مجلس، وزارت خانه و سازمان و تشکل ها بطور کلی در مورد لزوم دریافت خط اعتباری ۱۰۰ میلیارد تومانی متفق اند، اما متاسفانه این امر تاکنون محقق نشده است.

جعفری افزود: در صورت دریافت این خط اعتباری به یقین امکان وارد کردن نهاده های مورد نیاز استان به طور کامل وجود خواهد داشت و در توزیع این نهاده ها نیز مشکلی وجود نخواهد داشت و تمام تشکل های سهامدار صندوق به راحتی خواهند توانست نهاده مورد نیاز خود را از صندوق دریافت کنند.

وی همچنین گفت: صندوق حمایت از بخش کشاورزی حدود ۱۵سال قبل در آذربایجان شرقی شکل گرفته که ۵۱ درصد آن غیر دولتی  و حدود ۲۵۰ تشکل سهامدار آن است که شامل صنایع جنبی و مکانیزاسیون و همه فعالان بخش کشاورزی دارای تشکل اند می باشد.

وی ادامه داد: در مورد ۴۹ درصد سهم صندوق حمایت از توسعه کشاورزی آذربایجان شرقی نیز که دولتی است، براساس ماده ۱۲ قانون تشکیل جهادکشاورزی، فروش هرگونه املاکی در وزارتخانه بعد از واریز در خزانه باید به سرمایه صندوق برگشت یابد؛ این درحالی است که در سال های گذشته چندین بار خلاف این موضوع در استان اتفاق افتاده و سرمایه مذکور به صندوق بازگشت داده نشده است  و به همین دلیل میزان سرمایه صندوق در شأن استان آذربایجان شرقی نمی باشد.

وی با تقدیر از سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: این سازمان در سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد تومان اعتبار به صورت اوراق در جهت افزایش سرمایه به صندوق توسعه بخش کشاورزی آذربایجان شرقی اختصاص داد که این امر صندوق را قادر ساخت تا سرمایه خود را به  حدود ۵۰ میلیارد تومان افزایش دهد.

وی افزود: اگر تولیدات کشاورزی استان را پنج میلیون تن در سال در نظر بگیریم، با احتساب کیلویی۴۰ هزار تومان، ارزش تولیدات کشاورزی استان حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که صندوق برای اینکه بتواند از این بخش پشتیبانی لازم را به عمل آورد باید سرمایه ای معادل حداقل ۱۰ درصد این مبلغ را دارا باشد.