به گزارش ترجمان صبح، شهردار منطقه ۵ کلانشهر تبریز در این مراسم گفت: منطقه ۵ حوزه ای به وسعت کلانشهر تبریز است لذا ارتقای جایگاه آن، همکاری بین بخشی و تلاش مضاعف را می طلبد.

میر علی اصغر نساج غازانی ضمن تاکید بر اهمیت روابط عمومی و امور ارتباطات در بازتاب عملکرد سازمانی افزود: انتظار داریم این واحد ضمن ارتقای همکاری های بین بخشی در پوشش اخبار از زحمات واحدهای مختلف و ارتقای جایگاه شهرداری منطقه ۵ نزد افکار عمومی بیش از پیش پویا و فعال باشد.

در این مراسم مهدی حافظ زاده مدیر سابق امور ارتباطات شهرداری منطقه ۵ نیز طی سخنانی از زحمات تمام پرسنل و همکاران این منطقه به ویژه همکاران روابط عمومی قدردانی و برای مدیر جدید آرزوی موفقیت کرد.

یاد آور می شود در پایان این آیین، ضمن تقدیر از زحمات ۱۰ ساله مهدی حافظ زاده، مهرداد خوشکار مقدم به عنوان سرپرست امور ارتباطات شهرداری منطقه ۵ کلانشهر تبریز معرفی شد.