رکابزنان شهرداری تبریز در پایان تور تایوان نتوانستند بر روی سکو قرار بگیرند.

به گزارشپایگاه خبری تحلیلی ترجمان صبح، تور دوچرخه سواری تایوان پس از گذشت ۵مرحله به پایان رسید. سعید صفرزاده با قرار گرفتن در رده بیست و یکم بهترین نتیجه را گرفت. قادر میزبانی در مرحله چهارم نتوانست مسابقه را به پایان برساند و میر صمد پورسیدی هم در خط استارت مرحله پنجم قرار نگرفت.
بنجامین پارادیس از تیم یوکیو ژاپن پیراهن طلایی و کوهستان تور را بر تن کرد و قهرمان شد.
ادوین آویلا از تیم لومینیت آمریکا پیراهن امتیازی  را به دست آورد.
 رده بندی انفرادی تور در مجموع پنج مرحله:
۲۱-سعید صفرزاده از تیم شهرداری تبریز با اختلاف زمانی ۲ دقیقه و ۷ ثانیه نسبت به نفر اول
۲۷-حمید پورهاشم از تیم شهرداری تبریز با اختلاف زمانی ۳ دقیقه و ۱۱ ثانیه نسبت به نفر اول
۴۵-ایلیا داویدنکو  از تیم شهرداری تبریز با اختلاف زمانی ۱۰دقیقه و ۱۰ ثانیه نسبت به نفر اول

ایسنا