با پیشنهاد مرعشی مرتضی حاجی رییس شورای ستاد انتخاباتی اصلاح طلبان تهران شد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ترجمان صبح، با پیشنهاد سید حسین مرعشی و تایید هییت رییسه شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان ، مرتضی حاجی رییس شورای ستاد انتخاباتی اصلاح طلبان تهران شد .
پیش از این در اولین جلسه شورای ستاد تهران حسین مرعشی با اکثیریت آرا به عنوان رئیس ستاد تهران انتخاب شده بود.

ایسنا