وزارت کشور فرانسه شنبه شب از اخراج هانی رمضان اسلام شناس سوییسی به علت «‌تهدید جدی نظم عمومی در فرانسه» خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ترجمان صبح، هانی رمضان برادر طارق رمضان و نوه بنیانگذار اخوان المسلمین مصر « روز شنبه در کنفرانسی در کولمار ( در شرق فرانسه ) بازداشت شد و با محافظت پلیس به مرز فرانسه – سوییس منتقل شد ».

ماتیاس فِکل وزیر کشور فرانسه در بیانیه ای تاکید کرد « وزارت کشور و پلیس فرانسه به مبارزه بی وقفه با افراط گرایی ادامه خواهند داد ».

به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس، در ماه های اخیر چندین کنفرانس هانی رمضان در فرانسه لغو شده است.

هانی رمضان سپتامبر ۲۰۰۲ با دفاع از اجرای شریعت و سنگسار زنان زناکار در مطلبی در روزنامه لوموند جنجال به پا کرده بود.

مهر