عضو شورای شهر تبریز از حقوق ۱۴۰میلیون تومانی سالانه  معادله ۱۲ میلیون تومان ماهانه شهردار تبریز پرده برداشت که پیش از این تصاویری از فیش سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی خود را منتشر کرده بود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ترجمان صبح، نخستین جلسه علنی شورای شهر تبریز در حالی پس از چند هفته برگزاری این جلسه علنی به صورت غیرمستمع امروز با حضور خبرنگاران برگزار شد که با وجود شیرینی بهره برداری از صحن مرمت شده شورا در عمارت شهرداری واقع در میدان ساعت، حواشی چون ایرادات فرمانداری به لایحه بودجه شهرداری و نیز پرده برداری از حقوق سالانه ۱۴۰ میلیون تومانی شهردار معادل ماهانه  ۱۲ میلیون نیز به همراه داشت که پیش از این تصاویری از فیش سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی خود را منتشر کرده بود.

سنگی بنام اجرای چارت سازمانی جدید شهرداری پیش پای لایحه بودجه ۹۶

یکی از ایردات وارده به لایحه بودجه ۹۶ شهرداری تبریز مربوط به چارت سازمانی جدید این مجموعه است که جعفر مدبر از اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تبریز در جلسه علنی امروز در این خصوص با بیان اینکه شورا وارد اجرای چارت جدید نشود، اظهار داشت: اجرای چارت جدید سازمانی وظیفه شورای شهر نیست و ما موظف به تصویب بودجه آن هستیم و باید اساسنامه های چارت جدید در صحن شورا به تصویب برسد.

علی نوای باغبان دیگر عضو این شورا باییان اینکه چارت سازمانی باید به اطلاع شورا شهر می رسید، گفت: با این حال، متاسفانه این موضوع مهم تحقق نیافته است و حق ایراد و اعتراض به این موضوع را داریم.

امیرحقیان دیگر عضو این شورا با تکیه بر حذف معاونت فرهنگی، گفت: حذف این معاونت امری غیرمقبول است و پیامدهای نامناسبی درپی خواهد داشت.

فخرآذر دیگر عضو این شورا بود که با تاکید بر طرح چارت جدید در صحن شورا، گفت: شورا به منزله اداره کننده شورا و شهرداری است و باید نظرهای خود را در چارت جدید مطرح سازد.

ایرادهای وارده به بودجه ۹۶ شهرداری نتیجه تصویب فله ای لایحه آن در شوراست

علی شیاری دیگر عضو شورای شهر تبریز با بیان اینکه بعضی از اعضای شورا باید به حدود سیاسی دست یابند و متوجه شوند که دوران استبداد و خودرایی به سر رسیده است، اظهار داشت: بعضی از اعضا باید متوجه شوند که دیگر دوران دیکتاتوری سپری شده است و باید به رای مردم اتکا کنند.

وی ایرادهای وارده بر بودجه ۹۶ شهرداری را نتیجه تصویب فله ای آن در صحن شورا دانست و گفت: بودجه ای که با ۱۱ رای و بدون توجه به توصیه ها و نصیحت های اعضای منتقد به تصویب برسد، جای ایراد دارد و ایرادهای فرمانداری به حق است.

اتلاف هزینه ۲۰ میلیارد تومانی شهرداری تبریز برای صعود تیم ماشین سازی

شیاری با اشاره به حذف معاونت فرهنگی و بیان اینکه با ابقای این معاونت، هدر رفت هزینه ای چون اتلاف هزینه ۲۰ میلیارد تومانی برای صعود تیم ماشین سازی خواهیم داشت، ابراز داشت: مخالفان حذف معاونت فرهنگی باید متوجه باشند که این موضوع هیچ تاثیری برکارکرد حوزه فرهنگی نخواهد داشت و تنها با حدف آن، به جای مدیران عامل این حوزه که از نورچشمی های بعضی از مسوولان هستند، مدیریت ها و مسوولیت های خود را از دست خواهند داد و خداحافظی خواهند کرد و معاون فرهنگی در این حوزه اجرای وظیفه خواهد کرد و همان بودجه فرهنگی باقی خواهد ماند و هیچ اتفاقی در حوزه فرهنگ نخواهد افتاد.

پیش بینی ۱۴۰ میلیون حقوق سالانه بری شهرداری که فیش حقوقی ۳.۶ میلیونی منتشر کرده بود

این عضو شورای شهر تبریز در پایان با اشاره به فیش های نجومی و حقوق سالانه ای ۱۴۰ میلیون تومانی شهردار تبریز و دریافت ماهانه ۱۲ میلیون تومان به غیر از حق جلسه ها و سایر موارد ادامه داد: زمان طرح فیش های نجومی، حقوق شهردار را سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اعلام کردند اما در بودجه پیش بینی شده ۱۴۰ میلیون تومان یعنی ماهیانه ۱۲ میلیون تومان حقوق سالانه وی به غیر از حق فنی و حق جلسه ها در نظر گرفته شده و این نشانگر حرکت پوپولیستی است و باید سوال شود که چرا شما با مردم رو راست عمل نمی کنید.

فروش حقوق شهردار به ۷ میلیون

این سخنان شیاری با واکنش تند صادق نجفی شهردار تبریز روبرو شد و وی در پاسخ انتقادی خود در خطاب به این عضو شورا گفت: حقوق ماده صد شما بیش تر از حق جلسه های ماست و حاضرم حقوق خود را به قیمت هفت میلیون به شما بفروشم.

در نظر گرفتن خیبان های نمونه برای مناطقی از شهرداری که هنور وجود خارجی ندارند

ایران آهور دیگر عضو شورای شهر تبریز نیز در این جلسه گفت: در زمینه بودجه اگر به خاطر داشته باشید قبل از عید خیابان نمونه برای مناطق ۱۱ و ۱۲ مطرح شد که در این زمینه تذکر دادیم که وقتی مناطق ۱۱ و ۱۲ در وزارت کشور تصویب نشده است و این ها باید حذف شوند اما گویا متاسفانه آن زمان حذف نشده اند و امروز شاهد ایراد فرمانداری بر عدم حذف این مصوبات هستیم.

ایرج شهین باهر؛ دیگر عضو این شورا نیز در خصوص بررسی ایرادهای وارده از سوی فرمانداری گفت: ایرادهای گرفته شده باید به شکل مشخص و متمرکز بررسی شوند و در صورت مطرح سازی متفرقه نظرهای مان، نتیجه مثبتی حاصل نخواهد شد.

سعید محدث دیگر عضو این شورا گفت: بعضی ها با رفتار انتخاباتی خود، فرماندار تبریز را غیابا و شهردار تبریز را حضورا محاکمه می کنند.

سعید حاجی زاده آخرین سخنران جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز بود که در مقام کنایه به مخالفان حمایت از ماشین سازی ابراز داشت: سخنان بعضی از افراد در زمان های متفاوت، متناقض است و افرادی که اینک ادعای مخالفت با حمایت مالی شهرداری از ماشین سازی را دارند، دوسال پیش از موافقان این موضوع بوده اند.

مهر