امام جمعه اهر، توسعه و ترویج فرهنگ غنی دینی اسلامی را یکی از ضروریات جامعه عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ترجمان صبح،  آیت اله جواد حاجی زاده در جمع هنرمندان، هنر را یکی از سرمایه های عظیم الهی در درون انسان عنوان کرد و افزود: هنرمندان با خلق هنرهای خود می توانند باعث شور و نشاط در جامعه باشند و مشکلات و کاستی های جامعه را به مخاطبان خود با زبان هنر انتقال دهند.

وی، یکی از بدرفتاری های امروز دشمنان را ترویج فرهنگ غیر اسلامی در بین جوانان برشمرد و افزود: دشمن با هر ترفندی سعی در سست کردن اعتقادات و باورهای دینی مسلمانان خصوصا جوانان دارند که باید در این خصوص برای جلوگیری از ترویج فرهنگ و هنر غیر دینی به ایران اقدام کرد.

حاجی زاده رسالت هنرمندان را در آگاه سازی افراد جامعه بسیار مهم عنوان کرد و گفت: هنرمندان با کارهای فاخر و در عین حال فردی و جمعی می توانند علاوه بر مقابله با حجوم فرهنگ بیگانه به کشور باعث توسعه فرهنگ اسلامی در جامعه نیز باشند.

در ادامه این جلسه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهر مهدی زارعی از برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی در سالن این اداره خبر داد و افزود: نمایشگاه صنایع‌دستی با همکاری آموزشگاه صنایع‌دستی و کانون بسیج هنرمندان برپا خواهد شد.

ایسنا