رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی آذربایجان شرقی گفت: یک هزار و ۸۹۳نفر به علت مسمومیت غیر از منواکسید کربن و ۷۰۱ نفر به دلیل مسمومیت با مونوکسیدکربن و۲۷۳ مصدوم سوختگی در سال گذشته خدمات فوریت های پزشکی دریافت کرده اند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ترجمان صبح، روزبه رجایی غفوری اظهار داشت: کارشناسان این  مرکز در سال۱۳۹۵ بالغ بر ۸۰هزار  ماموریت تصادفی و غیر تصادفی اعزام شدند.

وی افزود: از مجموع این ماموریت ها ۶۵هزار و ۳۸۱ مورد ماموریت غیر تصادفی و ۱۵هزار و ۵۶۵مورد ماموریت تصادفی بود.

رجایی ادامه داد: ۳۲هزار و ۱۱۰ بیمار غیرتصادفی و ۱۳هزار و ۹۲۶ مصدوم تصادفی توسط کارشناسان این مرکز به بیمارستان های استان منتقل شدند.

وی اظهار کرد: کارشناسان اورژانس استان  آذربایجان شرقی برای ۱۹هزار و ۹۳۲بیمار غیرتصادفی و یک هزار و ۳۰۹ مصدوم تصادفی اقدامات درمانی پیش بیمارستانی در محل حادثه انجام دادند.

رجایی گفت: در مجموع این ماموریت ها فوت در محل ۲ هزار و ۴۰۱ نفر در ماموریت های غیر تصادفی و ۲۵۳نفر در ماموریت های تصادفی توسط کارشناسان اعزامی این مرکز تایید شد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی آذربایجان شرقی افزود: در این مدت برای ۵ هزار و ۳۱۷ بیمار قلبی، ۲ هزار و ۳۳۳ بیمار تنفسی، یک هزار و ۴۵ نفر به دلیل سکته مغزی، یک هزار و ۷۴۹ مورد به دلیل سقوط  از ارتفاع،  یک هزار و ۸۹۳نفر به علت مسمومیت غیر از منواکسید کربن و ۷۰۱ نفر به دلیل مسمومیت با مونوکسیدکربن و۲۷۳ مصدوم سوختگی خدمات فوریت های پزشکی دریافت کرده اند.

رجایی در ادامه اظهار داشت: اورژانس هوایی استان ۷۵ سورت پروازی را برای انتقال ۱۱۵مصدوم و بیمار نیازمند انتقال به مراکز درمانی تخصصی انجام داده است که عمده موارد انتقالی را مصدومان ترافیکی به خود اختصاص داده است.

فارس