رسانه های رسمی اصولگرا و حامیان سینه چاک دیروز احمدی نژاد نیز همچون “رسانه ی ملی” از اقدام دیروز وی، راه سکوت پیشه گرفته یا با انتشار مطالبی علیه دولت، سعی در انحراف افکار عمومی دارند!

به گزارش ترجمان صبح، رسانه های اصولگرایان هنوز هم باور ندارند عصر اینترنت و شبکه های اجتماعی هرگز اجازه ی سانسور، انحراف افکار عمومی یا بایکوت خبری در خصوص یک واقعیت را نمی دهند.

رسانه هایی که تا دیروز التزام عملی به ولایت فقیه دیگران را زیر سئوال برده و از احمدی نژاد به عنوان پدیده ی قرن یاد می کردند، امروز در برابر ثبت نام وی که اقدامی خلاف توصیه ی مقام معظم رهبری محسوب می شود، سکوت پیشه کرده اند.

از سوی دیگر، درحالیکه جناح اصولگرا همچنان در شوک به سر می برد، توپخانه ی برخی رسانه های تندرو همچنان به زدن دولت تدبیر و امید ادامه می دهند تا شاید از بار فشار وارد شده کاسته و افکار عمومی را از واقعیت های موجود منحرف سازند.

خبرگزاری فارس همچنان صفحه ی اول خود را به نقل مطالب تند چهره های تکرای همچون زاکانی، بذرپاش،  قالیباف، اعضای موتلفه و دیگر چهره های حامی احمدی نژاد اختصاص داده و هرکدام بطور چرخشی، سهمیه ای در صفحه ی نخست این رسانه دارند!

خبرگزاری مهر هم تیترهای اول خود را به موارد غیرسیاسی و خارجی اختصاص داده انگار که هیچ اتفاقی در آن سوی میدان رخ نداده است!

رونامه جوان هم در چاپ امروز خود به هیچ عنوان به موضوع عدم رعایت توصیه ی مقام معظم رهبری از سوی احمدی نژاد اشاره ای نکرده و همچنان دولت را سیبل انتقادات خود قرار داده است.

اما روزنامه ی کیهان که عادت دارد در خصوص هر موضوعی در جناح اصلاح طلبان جبهه گیری کرده و آنها را با تندترین الفاظ به باد انتقاد گیرد، در صفحه ی اول خود بدون اشاره به این اقدام احمدی نژاد، پیشاپیش رئیسی را برنده انتخابات دانسته و از قول غربی ها، نسبت به سرنوشت روحانی پس از رئیسی اظهار نگرانی کرده است!

وطن امروز هم که از سینه چاکان احمدی نژاد و منتقد دولت روحانی است، ظاهرا قبل از ثبت نام احمدی نژاد منتشر شده چراکه در شماره ی امروز خود از فضای گل و بلبل اصولگرایان و ورشکستگی جبهه اعتدال نوشته است!

***

“فریب” ، “دورویی” ، “تهمت” ، “فرافکنی” و از همه مهمتر، کم حافظه دانستن مردم ایران یکی از مهمترین ویژگی های جناحی است که هشت سال تمام بر تمام منابع کشور مسلط بودند ولی نتیجه ی سیاست هایشان در بالاترین میزان فروش نفت کشور طی سه دهه ی گذشته، جز ویرانی صنایع و ورشکستگی واحدهای تولیدی نبود!

حال اینکه چگونه با این کارنامه ی اقتصادی و با وجود اثبات عدم التزام عملی به ولایت فقیه از سوی سردمدار دیروزشان، با چه “رو”ئی همچنان در کوس رسوایی خود می کوبند، سئوالی است که باید جوابش را از سنگ پای معروف پرسید!