نمایندگان پارلمان عراق طرحی را تصویب کردند که به موجب آن اموال و دارایی های صدام معدوم، خانواده وی و همچنین رژیم بعث توقیف می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نمایندگان پارلمان عراق طرحی را تصویب کردند که به موجب آن اموال و دارایی های صدام معدوم، خانواده وی و همچنین رژیم بعث توقیف می شود.

بر اساس این گزارش، در میان افرادی که اموال آنها باید توقیف شود می توان به «طارق عزیز» و «سلطان هاشم» وزرای خارجه و دفاع رژیم معدوم صدام اشاره کرد.

نمایندگان پارلمان عراق اعلام کردند که این قانون، لازم الاجراست.