مدیر عامل آب و فاضلاب آذربایجان شرقی گفت: کدورت و گل آلودی آب به دنبال وقوع سیل عصر جمعه در تبریز موجب شد تا روند معمول تصفیه آب در سد نهند با مشکل مواجه شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ترجمان صبح، علیرضا ایمانلو در گفت و گو با خبرنگاران  افزود: با وجود محدودیت دریافت آب از سد نهند ولی به واسطه پیش بینی هایی که با احداث پمپاژ های فشار آب از حدود یک سال و نیم گذشته صورت گرفته است مانع از قطعی گسترده آب در کلانشهر تبریز شدیم.
وی به یکی از دلایل قطعی آب در برخی از مناطق شمال شرقی شهر تبر یز اشاره کرد و گفت: گل آلودی آب در سد نهند، از دلایل اصلی قطع آب در برخی از مناطق شهر تبریز است چرا که ما با افزایش شاخص های کدورت مواجه هستیم؛ وقتی سیلابی از یک حد مشخص می گذرد، تصفیه آب در حوضچه ها دچار مشکل می شود که به دنبال بارندگی های اخیر در آذربایجان شرقی، تصغیه خانه سد نهند قادر به تصفیه آب شهری نشد.
وی افزود: در مقاطعی که آب شهری از سد نهند تغذیه می کند، به دلیل بارندگی های اخیر در آذربایجان شرقی، سد نهند با حجم بالای آب مواجه بوده که امکان تصفیه را دچار مشکل می سازد و چون در این برهه از زمان کدورت آب بسیار بالا است، پمپاژ آب هم حتی در برخی مناطق جوابگو نشد؛ بنابر این با افت فشار مواجه می شویم.

 ضرورت تامین منبع جدید آبی برای تبریز

وی بار دیگر به ضرورت تامین منبع جدید آبی برای کلانشهر تبریز تاکید کرد و اذعان داشت: ما انتظار داشتیم که در این شرایط بحرانی از خط دوم زرینه رود استفاده کنیم که احداث آن منتفی شده است. نبود منبع جدید آبرسانی شهری تبریز را در آینده مختل خواهد کرد؛ این در حالی است که یکی از پیش بینی های ما، استفاده از خط دوم بود.
مدیر عامل آب و فاضلاب آذربایجان شرقی اظهار داشت: یک سال و نیم پیش، ایستگاه های پمپاژ تقویت فشار آب در استان افتتاح شده که امروز موجب شد گستردگی قطعی آب محدود شود.
وی با بیان اینکه هیچ مشکلی به مخزن های داخل شهر وارد نشده است، اذعان کرد: در حال حاضر پنج هزار کیلومتر شبکه  و ۶۵۰ هزار انشعاب آبرسانی در تبریز، وجود دارد که رشد و توسعه بی رویه شهر نیازهای آن برای تامین منابع آبی را دوچندان کرده است.