فرماندار هریس با اشاره به وجود ۷۹ مدرسه مختلط در مقاطع مختلف تحصیلی در بخش خواجه این شهرستان گفت: وجود مدارس مختلط بویژه در مناطق روستایی مخل امر آموزش و آرامش روانی دانش آموزان است.

به گزارش پایگاه حخبری تحلیلی ترجمان صبح ، در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان افزود: باید در سال تحصیلی آتی برای حل این موضوع با احداث مدارس جدید و تکیه بر همت خیران مدرسه ساز اقدام عملی انجام شود.
وی با قدردانی از همت خیران مدرسه ساز در بازسازی و تجهیز ۱۱ واحد مدرسه در بخش خواجه این شهرستان در سال گذشته، بر هدایت خیران مدرسه یار برای رفع نیازهای آموزشی و تجهیزات مدارس تاکید و اظهارکرد: این امر زمینه ساز ایجاد فضای مناسب برای دانش آموزان و ارتقای کیفیت آموزشی منطقه با استفاده از برنامه های کاربردی و عملی است.
فرماندار هریس، احداث ۱۰ باب مدرسه روستایی این شهرستان که بر اثر قدمت چندین ساله و زلزله سال ۹۱ تخریب یا آسیب جدی دیده با تکیه بر همت خیران و کمک اداره نوسازی مدارس با اعتبار پیش بینی شده ۲۵ میلیارد ریال را خواستار شد.
تقویمی از مسئولان استانی خواست در خصوص مشکل تامین هزینه جیره غذایی خوابگاه های مرکزی مدارس شبانه روزی این شهرستان به ویژه منطقه محروم و زلزله زده بخش خواجه اعتبار ویژه ای در نظر بگیرند.
وی ایجاد فضای با نشاط و نگاه آینده محور و امید بخش در مدارس را از اولویت های بخش آموزش دانست و جوانان امیدوار به آینده روشن را موتور محرک تولید و اشتغال در جامعه اعلام کرد.
فرماندار هریس با اشاره به سیاست های دولت و هدف گذاری اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی، رعایت نظم و مقررات در تمامی امورات تکریم ارباب رجوع و معلمان و دانش آموزان، جدیت در امورات محوله با توجه به شرح وظایف و حفظ وحدت و انسجام جذب و هدایت خیران برای نوسازی و مقاوم سازی مدارس شهرستان را خواستار شد.
عباس ایمان نژاد، مدیر آموزش و پرورش خواجه نیز در این جلسه تلاش و همت در امر مدرسه سازی و مدرسه یاری را از ماندگارترین کارهای نیک و پسندیده ذکر کرد و گفت: امسال به همت خیران مدرسه ساز و مدرسه یار آموزش و پرورش منطقه خواجه به آینده ای امیدوار دست می یابد زیرا از عوامل موثر در افزایش کیفیت آموزشی ایجاد فضاهای آموزشی جدید و مقاوم سازی است.