معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار میانه با بیان اینکه بهداشت و درمان، رکن اصلی سلامت در جامعه است، گفت: سلامت جامعه نیز مرهون تلاش دست اندرکاران زحمتکش بهداشت و درمان است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ترجمان  صبح، محمدرضا مشایخی روز پنجشنبه در جلسه هماهنگی برون بخشی هفته سلامت با اشاره به ابعاد مختلف و گسترده سلامت در جامعه گفت: برای حفظ سلامت در جامعه تمامی دستگاه ها باید به صورت جدی و پویا عمل کنند.
وی با بیان اهمیت سلامت روانی در جامعه اظهارکرد: اقدام ها و تدابیر اتخاذ شده توسط شبکه بهداشت و درمان در حوزه سلامت روان قابل تحسین بوده اما بررسی و تبیین علل شیوع مشکلات و اختلالات روحی و روانی در بین افراد جامعه ضروری است.
معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار میانه با بیان اینکه سلامت روانی افراد علاوه بر آسیب به خود فرد سبب صدمه به جامعه می شود، یادآوری کرد: فردی که از تعادل روحی و روانی برخوردار نباشد به طور قطع در برخوردهای اجتماعی دچار کنش های رفتاری مختلف می شود و همه این عوامل ریشه در سلامت روانی فرد دارد.
مشایخی بر ارائه آموزش ها و مراقبت های بهداشتی از سوی سیستم بهداشت و درمان تاکید کرد و ادامه داد: با آموزش صحیح مسائل بهداشتی جامعه در قالب پویش تبعات مثبت آن نمایان می شود.
رییس شبکه بهداشت و درمان میانه نیز در این جلسه، هفته سلامت را فرصتی برای شناخت محورهای توسعه سالم و انسان سالم عنوان کرد و گفت: در گذشته به بعد جسمی انسان بیشتر توجه می شد اما در گذر زمان بعد روحی و روانی انسان ها بیشتر مورد توجه قرار گرفت.
صمد طاهری با اشاره بر شعار هفته سلامت امسال با عنوان ‘بیا در مورد افسردگی حرف بزنیم’ افزود: آموزش و مشاوره اقدامی صحیح در راستای تبیین و بررسی زمینه های بروز مشکلات روانی از جمله افسردگی است که در این زمینه می توان اقدام های خود را از آموزش و پرورش در بین فرهنگیان، اولیا و دانش آموزان در سطوح مختلف اجرا کرد.
وی مشاوره را سبب تغییر و بهبود دیدگاه های افراد دانست و اظهارکرد: افزایش مکان های ورزشی، جلسه های آموزشی، برگزاری مسابقه های ورزشی، ترویج ورزش همگانی و روی آوردن به ورزش، رویکرد مذهبی، امور فرهنگی و هنری در قالب نمایش، تئاتر و نمایشگاه عکس می تواند در بهبود سلامت روانی افراد موثر باشد.

ایرنا