در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز اساسنامه‌های سازمان‌های جدید شهرداری تصویب شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ترجمان صبح در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز، اساسنامه سازمان های شهرداری که پس از ابلاغ چارت جدید تغییر یافته بود اصلاح و تصویب شد.

در جلسه امروز کلیه سازمان های دوازده گانه جدید شهرداری با تغییر در تعداد اعضای هیئت مدیره از پنج به هفت و عضویت یک عضو شورای شهر در شورای سازمان ها و انتخاب دو نفر مدیر مجرب به پیشنهاد شهردار و تصویب شورای شهر برای عضویت در شورای سازمان به تصویب شورای شهر رسید.

در ادامه موضوع اساسنامه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری مطرح و با تغییر در تعداد اعضای هیئت مدیره از سه به پنج تغییر کرد. بر این اساس مدیرعامل، معاون شهردار، سه مدیر مجرب با انتخاب شهردار اعضای هیئت مدیره را تشکیل خواهند داد. همچنین مدیرعامل سازمان عنوان معاون شهردار را نیز خواهد داشت.

در ادامه این جلسه لایحه اهدا مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به تیم تراکتور سازی مطرح شد که به تصویب رسید.

این لایحه در حضور مدیرعامل تیم تراکتورسازی مطرح و بررسی شد.

مخالفان مشکلات مالی شهرداری و نامه فرمانداری در خصوص عدم طرح موضوع هبه در شورای شهر تا انتخابات و همچنین شائبه انگیز بودن لایحه را دلیل مخالفت خود دانستند.

موافقان بر اهمیت کمک به تیم تراکتورسازی و همچنین مشکلات مالی و وجود شکایت خارجی از تیم را دلیل موافقت خود دانستند.

این لایحه پس از بررسی به تصویب اعضای شورای شهر رسید.

فارس