معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: یک نفر از بین چهار نفر دچار افسردگی است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ترجمان صبح، عباسعلی درستی در همایش آموزش پیام گذاران سلامت و سازمان‌های مردم نهاد با بیان اینکه عوامل اجتماعی  در تامین سلامت افراد جامعه نقش به سزایی دارند، اظهار کرد: سلامت محور توسعه‌ی پایداری هر کشور است و بی توجهی به آن موجب کندی رشد و توسعه‌ی همه جانبه‌ی کشور می شود.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله سلامت در جامعه، افزود: بحث سلامت مقوله ی چند محوری است، سلامت تنها نبود بیماری و سلامت جسمی نیست. آسایش و رفاه کامل روانی و اجتماعی را نیز شامل می شود.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز با بیان اینکه موضوع سلامت بحث پیچیده‌ای است و نقش بهداشت و درمان حدود ۲۵ درصد است، افزود: موضوع سلامت مرتبط با سازمان بهداشت و سلامت است ولی اگر سایر نهاد ها و ارگان ها در این زمینه با ما همکاری نداشته باشند، سلامت جامعه دچار مخاطره خواهد شد.
وی ادامه داد: امروزه در دنیا تهدیدات جدیدی برای سلامت همه‌ی افراد پدید آمده است، به همین دلیل به موضوع افسردگی در دنیا تاکید می‌شود، طبق آمار از چهار نفر یک نفر در جهان دچار افسردگی است.
درستی با بیان اینکه طبق آمار سال ۹۰،  ۲۴ درصد جمعیت مردم ایران دچار اختلالات روانپزشکی بوده‌اند، تاکید کرد: باید با همکاری و تعامل ارگان‌ها و سازمان‌هایی که با مردم در ارتباط‌ هستند، جامعه را این مخاطره ی جدی نجات دهیم و هیچ ارگانی در این زمینه نباید از نقش خود غفلت کند؛ چرا که این موضوع گریبان‌گیر تمامی مردم است.
ایسنا