به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ترجمان صبح، شهرداری تبریز با در نظر داشتن ضرورت معرفی جایگاه ویژه تبریز ۲۰۱۸ در مباحث گردشگری، فرهنگی و اقتصاد شهری، در صدد است پروژه برندسازی شهر تبریز را آغاز نماید.

لذا از تمامی شخصیت های حقیقی و حقوقی که مایل به مشارکت در این طرح هستند درخواست می شود ضمن اعلام آمادگی، کلیات طرح برندسازی شهری ( پروپزال ) خود را ارسال نمایند.

نکات مهم در تدوین طرح اولیه :

 1. تعیین مدل استراتژی برند شهری
 2. خلاصه مدل پیشنهادی برندسازی تریز۲۰۱۸
 3. جدول زمانی پروژه
 4. فازبندی عملیات پروژه
 5. مدیریت طرح ( رزومه مدیر پروژه ضمیمه گردد )
 6. کارگروه طرح ( اسامی افراد با گرایش تحصیلی دانشگاهی )
 7. جدول مالی پروژه

شرایط لازم جهت اجرای پروژه :

 • کلیه پروپوزالهای مربوطه باید در فرمت  pdf   به أدرس : تبریز – خیابان آزادی- مابین ابوریحان و حکیم نظامی – نبش لاله زار جنوبی – ساختمان مرکزی شهرداری تبریز- اداره کل روابط عمومی و بین الملل –  کدپستی : ۵۱۷۴۶۴۳۱۱۹  –   پست الکترونیکی : [email protected]riz.ir وب سایت : www. tabriz.ir   ارسال گردد .
 • شهرداری تبریز هیچ تعهدی نسبت به عودت پروپوزالهای ارائه شده نخواهد داشت . ضمناً شهرداری تبریز متهد به حفاظت و عدم نشر پروپوزالهای ارائه شده می باشد .
 • پس از پایان مهلت تعیین شده ، پروپوزالهای ارائه گردیده در کمیته تخصصی و علمی و پژوهشی کارگروه تبلیغات و امور بین الملل تبریز ۲۰۱۸ در شهرداری تبریز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و پروپوزالهایی که حد نصاب نمره علمی لازم را کسب نماید ، جهت تصویب نهایی و داوری به کارگروه علمی تبریز ۲۰۱۸ دعوت خواهند شد . بدیهی است که انتخاب مجری و انعقاد هرگونه قرارداد در زمینه اجرای طرح منوط به تصویب پروپوزال مربوطه در شورای مذکور است .
 • قرارداد اجرای طرحهای پژوهشی مذکور تابع موافقت نامه و شرایط عمومی قرارداد نظامنامه پژوهش و مطالعات شهرداری تبریز و شیوه نامه طرحهای پژوهشی شهرداری خواهد بود .
 • هر شخص حقیقی یا حقوقی امکان انجام یک طرح پژوهشی به عنوان مجری یا دو طرح پژوهشی به عنوان همکار را دارد .
 • مهلت ارسال پروپوزال طرحهای پژوهشی تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۹۶ می باشد .
 • شهرداری تبریز در پذیرش یا رد پروپوزالهای پیشنهادی مختار خواهد بود .
 • از شاخص های مهم داوری پرو پوزالها، شرح خدماتبصورت تفضیلی و گام به گام خواهد بود .
 • اطلاع رسانی در مورد دریافت ، پذیرش یا عدم پذیرش پروپوزالهای مربوطه از طریق ایمیل خواهد بود .

                           اداره کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری تبریز