نایب رئیس مجلس شواری اسلامی و نماینده مردم تبریز اذرشهر و اسکو گفت :باتکیه بر تلاش و همت وپشتوانه داروسازان ایرانی میشود واردات دارویی را قطع کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ترجمان صبح مسعود پزشکیان صبح امروز درهمایش داروسازان تبریز که در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شدبا اشاره به نیازهای دارویی مردم گفت:باید طرحی دارویی با قیمت مناسب ارائه دهیم تا مردم بتوانند نیازهای دارویی خود راتامین کنند.

پزشکیان درادامه سخنان خود با تکید لزوم بستر سازی مناسب برای تامین داروی بیماران  افزود:باتکیه بر تلاش و همت وپشتوانه داروسازان ایرانی میشود واردات دارویی را قطع کرد.

وی همچنین تاکید کرد امروز دولت و داروسازان ایرانی کی توانند با کمک هم جهت توسعه صنعت داروسازی کشور قدمهای مهمی را بردارند وداروها را با قیمتهای مناسب جهت مداوای بیماران تامین نمایند.

خبرنگار احسان نقیبی *** انتشار: جعفرزاده