سرگئی میخییف تحلیل‌گر سیاسی روسیه گفت فشار آمریکا، ناخواسته ارتباطات بین روسیه و ایران را مستحکم خواهد کرد

به گزارش ایسنا از “تزارگراد” این تحلیل‌گر روس افزود: اخیرا تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا  گفته که معامله هسته‌ای با ایران ناکفایتی خود را نشان داده است، به عقیده من این امر اولین زنگ خطر برای ایران است که متعاقبا  اقدامات ستیزه‌جویانه آتی آمریکا متوجه آن خواهد شد.

این کارشناس روس ادامه داد: اما فشار آمریکا، ناخواسته ارتباطات بین روسیه و ایران را مستحکم خواهد کرد، زیرا با احتساب این‌که تحریم‌ها باعث می‌شوند تا محصولات روسیه در بازار ایران مورد نیاز بیش‌تر قرار گیرد و  در نتیجه محرکی برای نزدیکی دو کشور خواهد بود.

میخییف تاکید کرد: بسیاری در خاورمیانه به روسیه به عنوان یگانه کشوری که می‌تواند در برابر آمریکا بایستد، امیدوار هستند و هم اکنون ترامپ با اقدامات خود کشورهای خاورمیانه را به روسیه نزدیک‌ت‌ ‌می‌کند.

وی ادامه تحریم‌ها را بر ضد ایران، ضرری جدی برای اقتصاد آمریکا ارزیابی کرد.