پایگاه اینترنتی ریپورت جمهوری آذربایجان خبر داد باکو در پوشش ساخت ترمینال‌های مورد نیاز خط آهن رشت – آستارا ، درصدد اجاره طولانی مدت ۳۵ هکتار از اراضی آستارای ایران است.

به گزارشپایگاه خبری تحلیلی ترجمان صبح،  پایگاه اینترنتی «ریپورت» خبر داد بر اساس اطلاعاتی که به دست آورده است، ایران در چارچوب طرح خط آهن قزوین – رشت – آستارا (ایران) – آستارا (جمهوری آذربایجان)، ۳۵ هکتار زمین به (جمهوری) آذربایجان اجاره خواهد داد.

هم اکنون کارهای اداری – حقوقی لازم برای اجاره دادن این اراضی و نیز تهیه اسناد توافق نامه در حال اجراست.

بخش ترمینال به مدت ۲۵ سال و زمین مورد نیاز برای ایستگاه این خط آهن به مدت ۱۵ سال، به (جمهوری) آذربایجان اجاره داده خواهد شد.

اراضی که به (جمهوری) آذربایجان اجاره داده می شود، شامل اراضی مورد نیاز ترمینال گندم، ترمینال نفت، ترمینال کانتینر و اراضی مورد نیاز بارگیری و تخلیه بار واگن‌هاست.

یک منبع مطلع به «ریپورت» گفت : « در چارچوب این طرح، تمام کارهای ساختمانی را (جمهوری) آذربایجان اجرا خواهد کرد. برای این منظور مناقصه اعلام خواهد شد و از شرکت‌هایی که خواهان حضور در این مناقصه هستند، دعوت خواهد شد.»

این منبع گفت : «پس از اتمام کارهای ساختمانی خط آهن قزوین – رشت – آستارا (ایران) – آستارا (جمهوری آذربایجان)، بارها از خلیج فارس به کشورهای اسکاندیناوی حمل خواهند شد. درنظر است ابتدا کانتینرهای بار حمل شوند. هم اکنون درخواست‌های زیادی برای حمل بار از اوکراین و اسکاندیناوی به ایران و برعکس وجود دارد. با درنظر گرفتن تمام این موارد، (جمهوری) آذربایجان و ایران برای تسریع کار تلاش می‌کنند.»

ایران در نظر دارد قطعه خط آهن قزوین – رشت را طی دو ماه به اتمام برساند. همچنین پس از آماده شدن طرح خط آهن (رشت – آستارا) ، پیشنهادهای مربوط به شروط بهره برداری از آن نیز در حال مذاکره است. انجام کارهای ساخت قطعه رشت – آستارا طی چهار سال برنامه‌ریزی می شود. ۵۰۰ میلیون دلار از یک میلیارد دلار سرمایه مورد نیاز برای ساخت این خط آهن، برای تملک اراضی واقع در مسیر این طرح و مابقی برای کارهای ساختمانی آن، اختصاص خواهد یافت. هم اکنون (جمهوری) آذربایجان در حال تهیه متن قرارداد اعطای این اعتبار است.

تسنیم