دادگاه جنایی قاهره «وجدی غنیم» از رهبران مشهور اخوان المسلمین مصر را به اتهام تحریک مردم به انجام اقدامات خشونت آمیز، به صورت غیابی به اعدام محکوم کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ترجمان صبح «وجدی غنیم» از رهبران مشهور اخوان المسلمین مصر توسط دادگاه جنایی قاهره به صورت غیابی به اعدام حکوم شد.

بر اساس این گزارش، محکومیت وی به اتهام تحریک مردم به انجام اقدامات خشونت آمیز، صورت گرفت.

طبق اعلام منابع مصری، دادگاه جنایی قاهره همچنین دو نفر دیگر را در اتباط با همین پرونده به صورت حضوری به اعدام محکوم کرد.

گفتنی است، پس از روی کار آمدن عبدالفتاح السیسی در مصر، حکم اعدام شماری از رهبران اخوان المسلمین این کشور توسط دادگاه های قاهره صادر شد.

مهر